Lymfodrenáže přístrojové

Lymfodrenáž je masážní technika zaměřená na ovlivnění lymfatického systému.

Anatomie lymfatického systému
Lymfatický systém se skládá z lymfoidní tkáně, ze systému lymfatických cév a lymfoidních částic, které obsahují buňky jež se tvoří v kostní dřeni, thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině, v lymfoidní tkáni trávicího traktu a bronchu. Všechny tyto tkáně produkují různé druhy lymfocytů, které dle původu funkce a zralosti zabezpečují mechanismus imunologické paměti.
Mízní kapiláry
Tvoří ve tkáních husté jemné sítě. Dovolují tok lymfy všemi směry.
Mízní cévy
Vznikají spojením mízních kapilár. Regulují tok lymfy a jsou podřízeny větším spádovým oblastem se spádovými lymfatickými uzlinami.Obsahují párové chlopně jež usměrňují pohyb lymfy centrálním směrem. Dělí se na cévy povrchové, které jsou uloženy v podkoží a cévy hluboké, které jsou uloženy podle tepenných kmenů. Podílí se na vstřebávání proteinů, bílkovin, zplodin látkové výměny, bakterií atd.
Lymfatické uzliny
Jsou zařazeny do průběhu mízních cév povrchových i hlubokých. Většinou jsou uloženy po skupinách. Tvar uzliny je oválný až ledvinovitý ve velikosti od 1 mm až po 3 cm. Uzliny zachycují a pohlcují cizorodé částice, zabraňují vzniku zárodků nemocí.
Hlavní mízní kmeny
Mízovod vzniká v dutině břišní ve výši L2 ve spojení 3 lymfatických cév. Do průběhu mízovodu jsou zařazeny lymfatické uzliny. Je opatřen velkým počtem chlopní, které regulují tok lymfy.
Lymfa
Míza je tekutina tvořící obsah mízních cév. Je to bezbarvá, lepkavá tekutina. Vstřebávají se do ní bílkoviny, proteiny, cholesterol, tuky ve formě mastných kyselin, vitamíny rozpustné v tucích A, D, E, K, steroidní hormony a Fe, Cu, Ca.
Lymfedém
V případě, že je činnost lymfatického systému z nějakého důvodu porušena, odtok tekutiny vázne, tekutina s bílkovinami zůstává ve tkáních a vzniká tzv, LYMFATICKÝ OTOK – LYMFEDÉM, který bývá nejvíce patrný na končetinách. Postižená oblast zvětšuje svůj objem a postupně se v ní na podkladě nahromaděné tekutiny a bílkovin začíná tvořit vazivo, postižená oblast tuhne.
Lymfedém je skrytý ( pociťujeme brnění ), intermitentní – návratný ( hmatatelný, přechodný po únavě nohou ), chronický ( tužší otok ), elefantiáza – poškození struktury kůže, vaziva ).
Lymfedém lze léčit, ale s postupující tvorbou vaziva je léčba stále obtížnější. Je nutné s komplexní léčbou začít co nejdříve. Nutno ovšem zdůraznit, že si postižený musí uvědomit nutnost terapie a aktivně spolupracovat. Léčba je zpravidla dlouhodobá a trvalá, ale úspěšná.
Hromadění odpadních látek někdy vede až k chronickému zánětu se změnami ve struktuře vaziva.
Proces, při kterém kůže ztrácí svou pružnost a pěkný vzhled je dlouhodobý, jeho zastavení a návrat trvá také dlouho. Potíže a pocity při vzniku lymfedému jsou různorodé. Pocit pálení, otoku, tlaku vede až k výrazně zvyšující se bolesti. Zvětšení končetiny a s tím související nemožnost nosit normální oděv a obuv. Nemožnost zatěžování končetiny při chůzi a běžných manuálních činnostech vede až k invaliditě.

Presoterapie
Manuelní lymfodrenáže a přístroje určené k sekvenční tlakové masáži aktivizující lymfatický systém, přinášejí úlevu a řešení pro zdraví i krásu. Z těla se lépe odvádějí uvolněné odpadní látky a tuky. Přístroj pro sekvenční tlakovou masáž, je užitečnou pomůckou pro regeneraci a rehabilitaci sportovců, pacienty po operačních výkonech a po úrazech.
Lymfodrenáže umožňují léčbu lymfédému ( lymfatických otoků, léčbu stavů spojených s otoky postižených končetin a těla ) a dalších onemocnění lymfatického systému.
Lymfodrenáž ve spojení s dalšími procedurami, jako jsou masáže, zábaly a cvičení a domácí péče přináší pomoc pro zlepšení a posílení imunity a přispívá výraznou měrou k úspěšnosti celého komplexního terapeutického procesu.
Masáž je velmi příjemná. Postupující tlaková vlna uvolní městnání v krevních i lymfatických cévách, postupně se aktivuje cévní a lymfatický systém. Po masáži jsou nohy, ruce odlehčené a dobře prokrvené – bez otoků.

Komplexní péče
Důležitou složkou regulace lymfatického systému je důsledné dodržování individuálního režimu lymfodrenáží ( dodržování časových návštěv s přístrojovými a manuálními lymfodrenážemi ), bandážování, používání elastických návleků, či punčocháčů, denního režimu ( cvičení, jídelníčku a pitného režimu ). Vše na základě individuálního přístupu. Vždy před započetím přístrojové lymfodrenáže je nezbytná manuální lymfodrenáž k uvolnění mízního systému.

Lymfodrenáž lze provádět:

  • žilní a lymfatické otoky
  • postoperační a posttraumatické stavy
  • Sudekova choroba ( zatuhliny po zlomeninách )
  • bércový vřed
  • Bechtěrevova choroba, revmatismus
  • spastické, chabé parézy u neurologických chorob
  • endokrinologie
  • kosmetika, sportovní medicína
  • obezita, lipedém

Lymfodrenáž nelze provádět:

• při akutním virovém nebo bakteriálním onemocnění
• při nádorových onemocněních
• při akutních, zánětlivých onemocněních 


Použitá literatura:
Prof. MUDr. I. Dylevský, Olomouc
MUDr. O. Coufal, Brno
Lymfoterapeut, H. Váchová, Praha

Lymfoterapeut, N. Vybíralová, Brno

C